Jesteś tutaj: Start / Projekty

Projekty

 

 

 

M-potęga - Matematyczna Przygoda
W ramach współpracy z Hufiec Bierutów uczniowie naszego Gimnazjum realizowali projekt pt.: "m-potęga- Matematyczna Przygoda". Projekt obejmował działania wielozadaniowe, prowadzone pod kierunkiem opiekuna i grupy liderów- uczniów kl. 3a i 3b. 
Zakres działań został podzielony na trzy obszary:
I. Matematyczne wędrówki po Bierutowie i okolicach:
a). "Architektura-bryły"
b). "Miasto w liczbach"
c). "Jesienny Matematyczny Bieg na Orientację"
II. "Czy Mikołaj lubi Matematykę?"- Turniej klas na wesoło.
III. "Nocne panowanie matematyki"- Noc Naukowców i Doświadczeń. 
Do realizacji każdego z zadań uczniowie pracowali w grupach,dzięki temu każdy był zaangażowany i mógł wykazać się umiejętnościami. Szeroki zakres działań pozwolił każdemu uczniowi odnaleźć się w tak trudnej dziedzinie nauk, jaką jest matematyka. Część zadań była wykonywana w terenie, część w budynku szkolnym. Dzięki udziale w projekcie uczniowie doskonalili kompetencje matematyczne, w tym:umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego w sytuacjach praktycznych, zdolność i chęć wykorzystania myślenia logicznego i przestrzennego, znajomość liczenia, miar, głównych operacji matematycznych, wykorzystania wiedzy w sytuacjach praktycznych życia codziennego. I to, co jest najważniejsze, uczniowie doskonalili zasady współpracy w grupie, wzajemnego nauczania, podziału zadań, zaangażowania i motywacji. 
M. Magryś

 

PROJEKT "HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ"

 

 

 

 

Galeria

 

 

 

***

 

 

 

PROJEKTY KLASY 2 A

 

 

 

 

 

Galeria

 

 

 

***

 

 

PROJEKT "ZEMSTA INACZEJ"

 

 

 

Galeria

 

 

 

***

 

 

 

UWAGA, UWAGA, UWAGA

 

 

 

Gimnazjum i Szkoły Podstawowe Gminy Bierutów uczestniczą w projekcie

 

Hufca ZHP Bierutów "Myśl twórczo: Matematyczno-przyrodniczy kapitał".

 

Projekt jest dofinansowany przez Fundację mBanku.

 

W ramach projektu ogłaszamy konkursy z nagrodami :

 

 

1. Prezentacja multimedialna "10 powodów, dla których warto uczyć się matematyki":

 

    do 15.10.2014r.- prezentacja Power Point, kl. I-III gimnazjum, kl. V i VI SP.

 

 


 

2. "Matematyka wierszem pisana" (wiersz, fraszka) – do 15.10.2014r.:

 

klasy I-III gimnazjum, klasy V i VI SP.

 

 


 

3."Rebusy matematyczne" – do 16.10.2014r., kl. II gimnazjum, konkurs drużynowy,

 

     2-3 lekcja – czwartek.

 

 


 

4."Portrety sławnych matematyków" (technika dowolna) - do 15.10.2014r.,  

 

klasy I-III gimnazjum, kl. V i VI SP.

 

 

Ponadto klasa Ia gimnazjum (klasa matematyczna) weźmie udział w cyklu warsztatów pod hasłem "Interaktywna matematyka".

 

Zapraszamy również na warsztaty szachowe zakończone Turniejem Mikołajkowym.

 

 

 

 

 ***

 

 

 

PATRIOTYZM JUTRA  2014

 

„MĄDRZEJ KOCHAM OJCZYZNĘ”

 

 

     ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bierutów /harcerze i kadra instruktorska/ przystąpił do realizacji projektu „Mądrzej kocham Ojczyznę” w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA 2014 dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski.

   Celem naszego projektu jest promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku przypada 70 rocznica Powstania Warszawskiego. Zorganizujemy Warszawski Wielopokoleniowy Rajd Szlakiem Szarych Szeregów oraz bohaterów „Kamieni na szaniec”. Przed wyjazdem uczestnicy projektu poznają historię stolicy i jej udział w tworzeniu i utrzymaniu niepodległości Polski. Złożymy kwiaty i zapalimy symboliczne znicze na grobach harcerzy z Szarych Szeregów i mogile Aleksandra Kamińskiego - patrona Gimnazjum w Bierutowie. Będziemy uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Patrole harcerskie wezmą udział w obchodach 70 rocznicy zorganizowanych przez Chorągiew Stołeczną ZHP. Odbędzie się Harcerska Gra Nocna przygotowująca Warszawę do obchodów 1. sierpnia. W ramach realizacji projektu zorganizujemy warsztaty teatralne, fotograficzne i dziennikarskie. Przygotujemy się do Koncertu „Muzyczny Patriotyzm - Łączymy Pokolenia”. W II połowie listopada dokonamy podsumowania realizacji projektu.

 

Komendant Hufca ZHP Bierutów - hm. Ryszard Kłosowski

 

 

 

 

***

 

 

 

 Projekt „…do lasa by się szło”

 

 

 

 

      W maju w naszym gimnazjum rozpoczęto działania związane z projektem edukacyjnym

„…do lasa by się szło”,w ramach Fundacji BZ WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”.

Nasz projekt został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do realizacji.

     Założeniem projektu jest pokazanie poprzez różnorodne działania, że lasy to nie wyłącznie miejsce wyróbki drewna i podnosić świadomość w zakresie korzyści jakie przynosi działanie na rzecz środowiska naturalnego.

 

   W ramach realizacji zadań przewidziano:

 

 • Opracowanie informatora z najważniejszymi informacjami propagującymi wartości turystyczno-rekreacyjne lasów naszej gminy;

 • Rozwój ścieżek dydaktycznych na terenach leśnych interesujących przyrodniczo;

 • Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym;

 • Promocja wśród rówieśników walorów przyrodniczych gminy;

  Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w projekcie

   

  Koordynatorem projektu jest pan Grzegorz Brzezina, który zaprasza wszystkich chętnych do udziału.

 •  

podsumowanie i galeria projektu

 

 

 

***

 

 

 

 BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI

 

 

 

 

 

Galeria

 

 

***

 

 

LEKCJA ARTYSTYCZNA

 

 

 

    Sześcioro uczniów klasy II a w czwartek, dnia 05.06.2014 r., udało się do miejscowej Szkoły Podstawowej, by zrealizować projekt - lekcję wśród uczniów klasy IId, której wychowawcą jest pani Ewa Kalcowska. Zajęcia trwały dwie godziny i dotyczyły malarza - Tadeusza Makowskiego oraz jego dzieł. 
   Dzieci na lekcji utrwaliły sobie podział pomiędzy kolorami zimnymi i ciepłymi, czy podstawowymi i pochodnymi. Miały okazję wykonać swoje własne ludziki - prace zawisły na klasowej gazetce, a wylosowane obrazki trafiły do gimnazjum, gdzie możecie oglądać je na wystawie.
   Aktywność dzieci ujmowała. Drugoklasiści żywo pracowali i odpo- wiadali na pytania krzyżówki, w której hasło brzmiało KUBIZM. Przy okazji dowiedzieli się, co to słowo oznacza.
   Bardzo miło wspominamy tamten czas i jesteśmy chętni, by poprowadzić taką lekcję w przyszłym roku.

 

 

 

 

 

***

 

 

 

PROJEKT Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

„DIE KÜCHE GESTERN UND HEUTE”

 

    Uczniowie klas 2a, 2b, 2c oraz 2d pod opieką nauczycielek języka niemieckiego Joanny Smolki i Magdaleny Tas zorganizowali i przeprowadzili wspólny projekt dotyczący kuchni różnych krajów i narodów. „Na widelcu” znalazły się kuchnie krajów europejskich: włoska, francuska, czeska, austriacka, brytyjska  oraz azjatycka.

   Nasz projekt, realizowany w marcu 2014, polegał na wyszukaniu ciekawostek dotyczących kuchni różnych narodów, przedstawieniu ich za pomocą plakatów oraz pokazu slajdów, a także sporządzeniu NUMERU SPECJALNEGO gazetki szkolnej „Gimnazjalista”. Dodatkowo szukaliśmy korzeni historycznych wybranych przez nas potraw. Dzięki temu dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat np.: sernika, o którym wzmianki pojawiają się już w starożytnej Grecji, a potem w Rzymie. Okazało się, że sernik przywędrował do Polski z Wiednia i pojawił się wraz z królem Janem III Sobieskim, który przywiózł go do ojczyzny po bitwie pod Wiedniem.

   Zakończenie projektu nastąpiło 26 marca 2014 roku. W ramach Dni Otwartych Gimnazjum zaprosiliśmy na prezentację i degustację naszych kolegów z klas szóstych szkoły podstawowej w Bierutowie oraz Wabienic i Zbytowej.

   Potem wspólnie z opiekunkami odwiedziliśmy Dom Spokojnej Starości „Maranta”, aby poczęstować naszymi potrawami ludzi starszych i schorowanych. Chcieliśmy, aby nasze odwiedziny i prezentacja choć na chwilę odwróciły myśli seniorów od nierzadko trudnej i smutnej egzystencji. Chcieliśmy wnieść choć trochę radości w ich życie i przełamać monotonię dnia powszedniego. Pomysł odwiedzin w Domu Spokojnej Starości bardzo nam się spodobała, bo zrobienie czegoś miłego i podzielenie się czymś z drugim człowiekiem ubogaciło i uwrażliwiło nas wewnętrznie.

   Ukoronowaniem projektu było przygotowanie przez uczestników wybranych ciast, sałatek z różnych kuchni, a potem wspólna degustacja i  prezentacja historii i ciekawostek dotyczących danych potraw.

   Właściwie pierwszy raz mieliśmy możliwość spędzenia czasu wśród uczniów  z różnych klas, bo na co dzień mijamy się tylko na korytarzach szkolnych w czasie przerw. Przy wspólnym stole i rozmowach mogliśmy spojrzeć na siebie inaczej i poznać się bliżej.

 

Po projekcie nabraliśmy „apetytu” na inne wspólne przedsięwzięcia!

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

 

PROJEKT "BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA"

 

 

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

 

 

            Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie realizuje projekt MEN

Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne”.

 

            Ważnym zadaniem szkoły jest wspieranie uczniów w kształtowaniu postaw wolnych od nałogów, przeciwdziałanie agresji, budzenie gotowości radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczniowie będą potrafili podejmować właściwe wybory i decyzje w przyszłości, zachować postawę asertywną, nie ulegać presji grupy, będą bardziej empatyczni i wyczuleni na otaczających ich ludzi i rzeczywistość, w której funkcjonują. Cała społeczność szkolna będzie potrafiła współdziałać w realizacji innych zadań, w tym projektów edukacyjnych, imprez szkolnych i środowiskowych oraz będą inicjować kolejne wspólne przedsięwzięcia mające na celu rozwój integracji i tolerancji w społeczności szkolnej i lokalnej z zachowaniem zasad fair-play. Uczniowie będą mieli okazję wymiany doświadczeń, pomysłów, rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych. Poprzez udział w zajęciach sportowych poznają alternatywne sposoby kulturalnego spędzania czasu, poznają zdrowy styl życia. Efektem udziału w projekcie będzie zmniejszenie ilości zachowań agresywnych i zwiększona aktywność sportowa. Udział młodzieży w zajęciach sportowych i w warsztatach psychologicznych będzie zapobiegał powstawaniu lub pogłębianiu procesu niedostosowania społecznego wynikającego z używania środków psychoaktywnych. Projekt obejmuje uczniów, rodziców, nauczycieli i środowisko, w którym funkcjonuje szkoła. Rezultatem zadań będzie folder z trasami rekreacyjnymi, folder z realizacji projektu oraz informacje o realizowanych przez uczniów projektach edukacyjnych na stronie internetowej szkoły. Przyjęte w projekcie założenia,  cele i sposoby realizacji mają na celu sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi uczniów, uwzględniają bowiem ich potrzeby intelektualne jak i emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne. Cały projekt podporządkowany jest rozwijaniu świadomości uczniów pod kątem jaki niesie ze sobą dbałość o zdrowy styl zycia oraz wyrobienie u uczniów umiejętności dokonywania prawidłowych wyborów.

 

           

 

        W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 

    
   • zajęcia integracyjno-adaptacyjne
   • warsztaty z terapeutą uzależnień
   • warsztaty psychologiczne
   • spotkania ze sportowcami
   • wyjazdy na mecze drużyny Śląsk Wrocław
   • wyjazdy na mecze Gwardii Wrocław-siatkówka
   • zajęcia z nordic-walking
   • spotkania ze specjalistą ds. nieletnich
   • zajęcia z muzykoterapii
   • turnieje sportowe z unihokeja, piłki nożnej i piłki siatkowej
   • warsztaty z zakresu przyczyn zachowań agresywnych oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły
   • festyn sportowo-rekreacyjny
   • warsztaty z ratownictwa medycznego
   • przez czas realizacji projektu propagowana będzie idea transplantacji, oddawania szpiku kostnego, krwiodawstwa i wolontariatu

 

 

 

 

      Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.  Koordynatorem projektu jest Jan Perz.

Zapraszamy uczniów do aktywnego udziału w realizacji projektu.

Szczególnie uczniów, którzy chcą realizować projekty edukacyjne i będą potrafili współdziałać w realizacji imprez sportowych i rozrywkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY !

 

 

 

 

 GALERIE PROJEKTU :

 

 

 

> SPOTKANIE Z ARTUREM AMENDĄ

  

  > WARSZTATY Z "REMEDIUM" I

 

> WARSZTATY Z "REMEDIUM" II

 

> NORDIC WALKING

 

> TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ KLAS I-III

 

> WYJAZD NA MECZ ŚLĄSKA WROCŁAW

 

> SPOTKANIE Z OFICEREM POLICJI

 

> TURNIEJ SIATKÓWKI DZIEWCZĄT

 

> TURNIEJ UNIHOKEJA KLAS I-III

 

> DŻENTELMENIADA CZYLI TYDZIEŃ DOBRYCH MANIER

 

> WYJAZD NA MECZ SIATKÓWKI

  

> KURS PIERWSZEJ POMOCY

 

> SPOTKANIE Z WOJCIECHEM BARTNIKIEM

 

> ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

 

> SPOTKANIE Z TERAPEUTAMI

 

 

> FESTYN MIKOŁAJKOWY 

 

(oraz sprawozdanie z całości projektu)

 

 

 

 

 

 

 ***

 

 

 

Five o’clock  tea

 

 

Sprawozdanie z realizacji projektu uczniowskiego

 

 

 

   Dnia  14. czerwca bieżącego roku w sali 301 odbyło się podsumowanie projektu uczniowskiego z języka angielskiego pt.: Five o’clock tea. Jego tematem było zaprezentowanie zwyczaju picia herbaty w Wielkiej Brytanii i innych krajach. Oprócz wysłuchania prezentacji zaproszeni goście (pani dyrektor Stanisława Kłosowska, pan dyrektor Jan Perz, pani Halina Matuszewska-Czekaj oraz pani Joanna Godlewska-Paluch) mogli zapoznać się ze zwyczajem parzenia herbaty i napić się jej na sposób brytyjski, tzn. z mlekiem. Uczestnicy (Agata Teodorowicz, Monika Dziaduś, Karolina Mazur i Tomasz Łach) razem z opiekunkami projektu (panią Małgorzatą Zaborską oraz panią Iloną Maras) przygotowali poczęstunek. Na  stole znalazły się: szkockie, kruche ciasteczka, wiosenne kanapki, truskawki oraz ciasta. Nie zabrakło także bukietu świeżych kwiatów, półmiska cytryny, widelczyków oraz łyżeczek. W trakcie spotkania Tomasz Łach umilił czas wszystkim zebranym wykonując dwa autorskie utwory na gitarze. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze i dzięki niemu wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat zwyczajów picia herbaty w Wielkiej Brytanii i nie tylko.

 
 

                                      Autorzy tekstu : Monika Dziaduś, Agata Teodorowicz i Karolina Mazur. 

galeria

*** 

 

 

 

Projekt " Krasnoludki są wśród nas...?"

 

 

 

16 maja 2012r. w Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie

odbyła się prezentacja projektu realizowanego przez uczennice klasy IIa.

 

Wraz ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami z Przedszkola Miejskiego

w Bierutowie przygotowały i zaprezentowały przedstawienie

pt. " Królewna Śnieżka i krasnoludki".

 

Licznie zgromadzeni widzowie - rodzice i nauczyciele z przedszkola i gimnazjum nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami.

Zarówno przedszkolaki z grupy sześciolatków - krasnoludki,

jak i uczennice z gimnazjum świetnie się przy tym bawili.

 

Warto wspomnieć, że dziewczyny to wolontariuszki, które spotykają się z dziećmi

co tydzień na czytaniu baśni i bajek oraz wspólnej zabawie,

bo to też takie "krasnoludki", tylko trochę większe...

 

 

 

 

***

 

 

Projekt "Zdrowe dzieci to nasz kapitał"

 

w roku szkolnym 2011/2012

 

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, który koordynuje pani pedagog Lena Matijuk, ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom.

W zajęciach projektu biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

 

Poniżej galerie z dotychczasowych spotkań i działań :

galeria 1

galeria 2

 

galeria 3

 

galeria 4

 

galeria 5

 

galeria 6

 

 ***

 

16.06.2011

 

Projekt "Natura w obiektywie"


Fotografie do projektu wykonały Kinga Cioma, Kinga Kraszewska, Ewa Kieryk, Karolina Kryk. Zdjęcia przedstawiają przyrodę w godzinach głównie popołudniowych ze względu na korzystne, łagodne światło i powstały w Bierutowie i jego okolicach.

 

-> Zobacz galerię!

 

 

***

 

 

06.06.2011

 

Śladami mitycznego Odyseusza

 

Dnia 06.06.2011r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego pt. „14-dniowy rejs statkiem śladami mitycznego Odyseusza” . Projekt pod kierownictwem mgr Haliny Matuszewskiej-Czekaj przygotowali uczniowie klasy II a.


Głównym celu projektu było opracowanie oferty biura turystycznego promującego rejs szlakiem mitycznego Odyseusza (przypomnienie trasy tułaczki, zabytków, zdarzeń, opracowanie atrakcyjnych propozycji dla turystów).


Zespół uczniowski został podzielony na kilka grup. Jedna z nich zajęła się opracowaniem stron zewnętrznych folderu turystycznego, zebraniem całego materiału przygotowaniem go w programie Power Point  i wydrukowaniem w formie folderu turystycznego .


Druga grupa opracowała w postaci mapki  mentalnej trasy wędrówki Odyseusza, odnalazła nazwy geograficzne miejsc.


Kolejni uczniowie streścili przygody bohatera, które przeżył w różnych miejscach , przygotowali ilustracje krajobrazów, wysp odwiedzanych przez Odyseusza i dzieł malarskich, na których malarze utrwalili jego wędrówkę .


Następna grupa uczniów opracowała propozycję dla turystów, atrakcje w poszczególnych dniach rejsu.
Uczniowie bardzo dobrze wyszukali i przygotowali potrzebny materiał. Zgromadzone wiadomości były ciekawe i ściśle związane z tematem.

 

***

 

 

26.05.2011

Projekt - Ekspert Multimediów Naukowych

 

 

Celem projektu było pytanie "jak skutecznie uczyć się  wybranych przedmiotów szkolnych wykorzystując programy komputerowe i serwisy internetowe poświęcone nauce".

Przemysław Duda przedstawił prezentacje o stronie internetowej - www.angielski.edu.pl - na której można uczyć się języka angielskiego.

Dawid Grab też prezentował serwis do nauki angielskiego - www.ang.uczsie.edu.pl.

Natomiast Michał Czyszkowski wybrał informatykę,  powiedział jak można się uczyć programowania na programie - Informatyka, zrozum i zaprogramuj komputer.

Tomasz Rupacki zaprezentował program Chemix.NET jak się łatwo zorientować to program do nauki chemii.

 

 

Opiekun projektu: Tomasz Jański

 

Zobacz zdjęcia z projektu w galerii.

 

-> GALERIA !

 

***

 

 

13.05.2011

 

Ćwiczenia gimnastyczne

 

 

Dnia 13 maja 2011 roku w naszej szkole odbyła się prezentacja uczniowskiego projektu pt. „Jak efektywnie wykorzystać ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce do poprawy kondycji i stanu zdrowia „ przez Katarzynę Słomską i Ninę Otocką z klasy 2 „e”.

 

Swoją pracę przedstawiłyśmy pani dyr. Stanisławie Kłosowskiej i w-ce dyr. Janowi Perzowi.

Wykonawczyniami wszystkich ćwiczeń były uczennice z klasy 1 „e” i 1 „c”. Zaprezentowałyśmy samodzielnie przygotowany zestaw ćwiczeń gimnastycznych do podkładu muzycznego. Wykorzystałyśmy gumowe piłki ,hula-hop i karimaty. Celem zaprezentowanych ćwiczeń była poprawa kondycji ,spalanie tkanki tłuszczowej modelującej m.in. biodra ,uda i mięśnie brzucha. Pokazałyśmy jak łatwo ćwicząc ,można zadowolić siebie ,poprawić sprawność ruchową ,miło spędzić czas. Dzięki sumiennej pracy uczennic z klasy 1 „e” i 1 „c” ,udało nam się bardzo dobrze przeprowadzić cały zestaw ćwiczeń ,za co bardzo dziękujemy.

 

Dziękujemy Dyrekcji za przybycie oraz Pani Krystynie Rasała i Pani Joannie Purzyńskiej za pomoc i wsparcie w czasie realizacji projektu.

 

Kasia i Nina.

 

Zobacz zdjęcia z projektu w galerii.

 

 

-> GALERIA!

 

***

 

 

13.05.2011

 

Projekt klasy "2a"Dawid Pinczyński , Paweł Kowal , Patryk Golimowski , Daniel Mastalerz , Dawid Chirowski , Łukasz Woś , Michał Adamski.

 

Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy.

 

Pierwsza grupa przygotowała plakaty, zdjęcia, rysunki, materiały teoretyczne na temat hałasu i przedstawiła je na gazetce szkolnej.

 

Druga grupa najważniejsze wiadomości o hałasie i jego skutkach umieściła na stronie internetowej naszej szkoły.

Trzecia grupa zgromadzone informacje przedstawiła na tablicy multimedialnej. Przygotowany materiał został zaprezentowany przez Dawida Pińczyńskiego, uczniom klasy Ib i Id, dyr. Stanisławie Kłosowskiej i wice dyr. Janowi Perz.

 

Głównym celem projektu było uświadomienie uczniom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

 

Uczniowie bardzo dobrze wyszukali i przygotowali potrzebny materiał. Zgromadzone wiadomości były ciekawe i ściśle związane z tematem.

 

Czym jest Hałas ?

 

Ucho ludzkie przystosowane jest do odbioru fal dźwiękowych o częstotliwości od 16 do 20000 Hz. Ciśnienie akustyczne tych dźwięków musi być zawarte w przedziale od 20 do 10 Pa. Dźwięki od niższych częstotliwościach nazywa się infradźwiękami a te o wyższych ultradźwiękami.
Głośność wyraża się w sonach. Głośność jednego sonu ma ton o częstotliwości 1000 Hz.i poziomie ciśnienia akustycznego o 30 dB przekraczającego próg słyszalności. Różne dźwięki o takim samym natężeniu lecz mające różne częstotliwości mogą mieć różne głośności. Zależność międzu głośnością a poziomem głośności jest logarytmiczna. Jest to zgodne z prawem Wezera - Fechnera.

10 dB - szmer liści przy łagodnym wietrze
30 dB - rozmowa szeptem
40 db - szmery w mieszkaniu, darcie papieru
50 dB - szum w biurach głośna rozmowa
60 dB - odkurzacz dobrej jakości (cichy)
70 dB - wnętrze głośnej restauracji, orkiestra
90 dB - zwykły odkurzacz
120 dB - śmigło helikoptera w odległości 5 m
190 dB - prom kosmiczny

 

Opiekunami projektu były: pani Krystyna Rasała i pani Joanna Purzyńska.ucho

 

 

 ***

 

Projekt Mateusza Bębna z kl. II e pod tytułem "Mój wymarzony dom".

 

Statystyki

 • Odwiedziny: 662728
 • Do końca roku: 104 dni
 • Do wakacji: 276 dni